28. 5. 2011.

Kontrolloni se me cilën parti pajtoheni më shumë

Votëmatësi është një vegël onlajn për edukimin dhe matjen e preferencave të votuesve në lidhje me ofertat e opcioneve politike në zgjedhjet parlamentare të vitit 2011 në Republikën e Maqedonisë. Votëmatësi funksionon në atë mënyrë që qytetarët përgjigjen në 54 pyetje në versionin e plotë, gjegjësisht në 31 pyetje në versionin e shkurtër të pyetësorit, të ndara në 8 fusha, me qëllim që ta kontrollojnë shkallën e përputhjes së qëndrimeve të tyre me qëndrimet e [...]